Ενισχύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Αλλάζω τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα» που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο.

Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία, με την οποία παρέχεται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγράμματος αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) Αλλάζω τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με ηλιοθερμικά συστήματα και για ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

Η δομή του προγράμματος (αντικατάσταση – απόσυρση παλαιών συσκευών και επιδότηση αγοράς νέων) προσομοιάζει με το πρόγραμμα «ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» μέσω του οποίου επιδοτήθηκε η αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Και στο νέο πρόγραμμα θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και το ύψος της επιδότησης.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς — Αλλάζω τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα

Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών» που πρόκειται να εισαχθεί σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Ειδικότερα, προβλέπεται Ενισχύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα»:

 • Επιδότηση 35%
 • Έως 770 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 • Κοινωνικά κριτήρια
 • Προτεραιοποίηση (με βάση την κατάθεση της αίτησης)
 • Αιτήσεις από 02/03 έως 23/03
 • Ενστάσεις έως 30/03
 • Αγορές έως 27/07
 • Ολοκλήρωση πληρωμών 31/12/23

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων Ειδικότερα, προβλέπεται Ενισχύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα»:

 • ΑΜΕΑ 31%
 • Μονογονεϊκές οικογένειες 31%
 • Εξαρτώμενα μέλη 38%
 • Αν υπάρχει ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Επιλεκτικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες (Σετ πλήρες) 

Συντήρηση Ηλιακού

Ακολουθήστε μας στο Facebook