Αρχική Ηλιακός Θερμοσίφωνας Bartec 150 lt /3 m² Επιλεκτικός Διπλής ενεργείας Ηλιακός Θερμοσίφωνας Bartec 160 lt /3 m² Επιλεκτικός Τριπλής ενεργείας

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Bartec 160 lt /3 m² Επιλεκτικός Τριπλής ενεργείας