Ανακαίνιση μπάνιου προσφορά από 1100€

Ανακαίνιση μπάνιου προσφορά από 700€

Ανακαίνιση Μπάνιου Δημιουργούμε το μπάνιο που έχετε φανταστεί. Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση μπάνιου σας στις καλύτερες τιμές και με ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. H Ανακαίνιση μπάνιου περιλαμβάνει: 1.Ξήλωμα των παλιών πλακιδίων από το μπάνιο σας. 2.Αλλαγή των σωληνώσεων σας από την αποχέτευση 3.Αλλαγή σωληνώσεων ύδρευσης. 4. Και τοποθέτηση των  ειδών υγιεινής που έχετε επιλέξει. 5. Καθαρισμός χώρου […]

Σύνδεση με την Κεντρική Αποχέτευση.

Σύνδεση με την Κεντρική Αποχέτευση

Η επιχείρηση KoulouriService αναλαμβάνει παντός τύπου επισκευές σε αποχέτευση, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, την διαδικασία για την Σύνδεση με την Κεντρική Αποχέτευση αλλά και την αποσύνδεση της εγκατάστασής σας από παλαιό βόθρο, με το έμπειρο με πιστοποιήσεις τεχνικό προσωπικό από ΣΕΥΘ .Με την ολοκλήρωση του έργου παραλαμβάνετε Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον ΣΕΥΘ (υποχρεωτικό […]