Το υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την προκήρυξη για το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονόμω κατ’ Οίκον ΙΙ» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Από τις 8 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία της υλοποίησης του προγράμματος. Από την προετοιμασία του φακέλου και την κατάθεσή του  μέχρι τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

Οι ιδιοκτήτες, που ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν την επιδότηση του νέου «εξοικονομώ κατ΄οίκον» είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι πριν την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να έχουν εκπληρώσει συγκεκριμένες φορολογικές, ιδιοκτησιακές, πολεοδομικές και άλλες υποχρεώσεις τους, οι οποίες ταυτοχρόνως αποτελούν κριτήρια και προαπαιτούμενα για την ένταξη τους στο νέο πρόγραμμα.

Η επιλογή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, κάτι που καθιστά σημαντική την ολοκλήρωση του φακέλου πριν την έναρξη του προγράμματος.

Δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο Ε1 χρήσης 2016
  2. Τελευταία «Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης» (Ε9) από το taxisnet
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα χρήσης 2016
  4. Οικοδομική άδεια ακινήτου
  5. (Εάν υπάρχει) πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών)
  6. Έκδοση ΠΕΑ από ενεργειακό επιθεωρητή
  7. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή.
  8. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Εισοδηματικά κριτήρια:

Ατομικό Οικογενειακό» Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά τέκνο Μέγ.Ποσοστό Επιχορήγησης
Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
> 10.000 έως 15.000 > 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
> 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
> 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
> 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
> 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
> 35.000 έως 40.000 > 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

Δείτε όλο το πρόγραμμα εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε το συντομότερο την διαδικασία υποβολής της αίτησης. 

Το νέο  πρόγραμμα είναι της μορφής first come first served, δηλαδή λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού,  μόλις αυτός εξαντληθεί ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, κάτι που καθιστά σημαντική την ολοκλήρωση του φακέλου πριν την έναρξη του προγράμματος.