Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι μονάδες ηλεκτρικής διασύνδεσης που αποτελούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία έχουν την δυνατότητα να μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αγορές σε μοναδικές εκπτωτικές τιμές.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τουλάχιστον ένα πάνελ φωτοβολταϊκών κυψελών, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συσκευές για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος που παράγεται σε εναλλασσόμενο. Η κυψέλη (ή στοιχείο ή κύτταρο) είναι μια διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. Το φωτοβολταϊκό πάνελ είναι ουσιαστικά ένα πλαίσιο που περιέχει αυτές τις κυψέλες συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Όλα τα πλαίσια περιέχουν πυρίτιο και ανάλογα την επεξεργασία και τον τρόπο κατασκευής, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ:

Τα πλαίσια αυτά έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα υπόλοιπα, σκούρο μπλε ή μαύρο χρώμα και καλύτερη απόδοση. Συγκεκριμένα, η απόδοσή τους κυμαίνεται από 13% μέχρι και 18%, δηλαδή από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνειά τους, αυτό το ποσοστό μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μοναδικό μειονέκτημα είναι το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής τους.

ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ:

Τα πολυκρυσταλλικά πάνελ έχουν συνήθως γαλάζιο χρώμα, η απόδοσή τους κυμαίνεται από 10% έως 15% και έχουν χαμηλότερο κόστος από τα μονοκρυσταλλικά.