ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκκίνηση , συντήρηση & διάγνωση – επιδιόρθωση βλαβών σε λέβητες φυσικού αερίου