Σύνδεση Αποχέτευσης/Βόθρος

Η εταιρεία «KoulouriService» αναλαμβάνει την Σύνδεση Αποχέτευσης/Βόθρος. Η Σύνδεση Αποχέτευσης/Βόθρος χωρίζεται σε 3  τμήματα: Το τμήμα Α είναι σύνδεση από φρεάτια σε παροχές σπιτιού. Το τμήμα Β είναι σύνδεση από φρεάτιο καθαρισμού. Το τμήμα Γ είναι κεντρική σωλήνα αναμονής από εταιρία αποχέτευσης.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΟΛΑ ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ) [raw] [one_half] 1.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ •Άδεια οικοδομής ή τοπογραφικό ή υπεύθυνη […]