Σύνδεση με την Κεντρική Αποχέτευση.

Σύνδεση με την Κεντρική Αποχέτευση

Η επιχείρηση KoulouriService αναλαμβάνει παντός τύπου επισκευές σε αποχέτευση, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, την διαδικασία για την Σύνδεση με την Κεντρική Αποχέτευση αλλά και την αποσύνδεση της εγκατάστασής σας από παλαιό βόθρο, με το έμπειρο με πιστοποιήσεις τεχνικό προσωπικό από ΣΕΥΘ .Με την ολοκλήρωση του έργου παραλαμβάνετε Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον ΣΕΥΘ (υποχρεωτικό […]