Δωρεάν τέλη σύνδεσης

Δωρεάν τέλη σύνδεσης.   1.Δωρεάν τέλη σύνδεσης. Οι  Ε.Π.Α Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας ανταποκρινόμενες στην ανάγκη για ευελιξία που επιβάλλουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες ανακοινώνουν. Από τις 01/07/2016 και με ισχύ έως...

Νόσος των Λεγεωναρίων ή Νόσος των κλιματιστικών

Νόσος των Λεγεωναρίων ή Νόσος των κλιματιστικών. Υγεία και κλιματιστικά. Η Νόσος των Λεγεωναρίων ή Νόσος των κλιματιστικών μεταδίδεται από τα κλιματιστικά μηχανήματα.Τα τελευταία χρόνια, τα κλιματιστικά έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας...